รวมทุกเรื่องที่ควรรู้ อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ถือเป็นคำที่เปรียบเหมือนฝันร้ายของชายหนุ่มทุกวัยมาโดยตลอด ซึ่งต้องอธิบายก่อนว่าแท้จริงแล้วภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) ก็คือ ภาวะที่ร่างกายไม่สามารถคงการแข็งตัวขององคชาตไว้ได้ตลอดในช่วงการมีเพศสัมพันธ์ส่งผลให้คุณผู้ชายทั้งหลาย ที่ประสบปัญหานี้อยู่ต้องเจอกับความรู้สึกด้านลบต่าง ๆ เช่น ความมั่นใจในความเป็นชายลดลง, ขาดความมั่นใจในการทำกิจกรรมร่วมรักจนกลายเป็นปมด้อย และอาจทำให้เกิดปัญหาบาดหมางถึงขั้นหย่าร้างกับคู่รักตามมาได้จากสถิติที่ได้มีการสำรวจไว้พบว่า อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ จะเกิดได้มากที่สุดในผู้ชายอายุประมาณ 60-70 ปี กว่าร้อยละ 73.4% รองลงมาคือผู้ชายอายุ 50-59 ร้อยละ 46.3% และผู้ชายอายุ 40-49 ร้อยละ 20.4% ส่วนช่วงอายุที่เหลือก็มีโอกาสที่จะมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้เหมือนกันดังนั้นปัญหา อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ถือว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคุณผู้ชายเลย เป็นเรื่องที่คุณผู้ชายทุกคนควรศึกษาและทำความเข้าใจไว้ก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มีโอกาสเกิดขึ้นกับตัวเราน้อยที่สุด แต่จะมีอะไรที่คุณควรต้องศึกษาบ้าง ไปติดตามกัน

เลือกหัวข้ออ่าน

การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ คืออะไร ?

การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction , โรคอีดี) คืออาการที่อวัยวะเพศชายไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างสมบูรณ์ในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์หรือกิจกรรมร่วมรัก อาการนี้สามารถเกิดขึ้นกับผู้ชายช่วงวัยใดก็ได้ แต่จะพบว่าส่วนใหญ่เริ่มมีอาการนี้ตั้งแต่ช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป

อาการของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ มีอะไรบ้าง ?

อาการของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ที่เกิดขึ้นสำหรับคุณผู้ชายทั้งหลายนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไป เช่น องคชาตไม่แข็งตัวเลยในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ (นกเขาไม่ขัน), องคชาตแข็งตัวไม่เต็มที่ คงสภาพไว้ได้ไม่นาน, น้องชายแข็งตัวแต่หลั่งเร็ว ควบคุมไม่ได้ หรือบางรายที่อาการหนักก็ถึงขั้น ไม่มีอารมณ์ทางเพศ ในการทำกิจกรรมร่วมรักเลยซึ่งอาการเหล่านี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อร่างกายคุณผู้ชายโดยตรงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจด้วย เพราะถ้าปล่อยอาการนี้ให้อยู่กับเรานาน ๆ จะส่งผลให้คู่รักหรือคู่นอนของเรา ไม่มีความสุขกับการมีกิจกรรมร่วมรักทำให้สภาพจิตใจแย่ลง จนเป็นที่มาของปัญหาการนอกใจและหย่าร้างกันในที่สุด

กลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศ เกิดจากอะไร ?

กลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชาย นั้นเกิดจาก เมื่อร่างกายของคุณได้เห็นสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ส่งผลต่ออารมณ์ทางเพศ ร่างกายจะเริ่มไปกระตุ้นสมองและระบบประสาทส่วนกลาง (Multiple Sclerosis) ให้ส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทไขสันหลังสัญญาณเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกาย เกิดการปล่อยสารเคมีไนตริกออกไซด์ ที่ทำหน้าที่ให้เส้นเลือดแดงในองคชาตให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้เลือดเข้าไปเลี้ยงเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศได้ ส่งผลให้อวัยวะเพศขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างเต็มที่ ซึ่งสาเหตุอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ จะเกิดจากปัญหาของร่างกายสักอย่างที่ทำให้กลไกการแข็งตัวของอวัยวะเพศทำได้ไม่เต็มที่

สาเหตุการเกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เกิดจากอะไร ?

สาเหตุการเกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้น สามารถเกิดได้จาก 3 ปัจจัย ได้แก่

สาเหตุทางด้านร่างกายและระบบภายใน

มีโอกาสที่เกิดจากความผิดปกติที่เส้นเลือดในอวัยวะเพศ, ความผิดปกติที่ระบบประสาท, ความผิดปกติของภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย หรือเป็นคนที่มีภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ อยู่แล้ว ก็จะเกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ง่าย

สาเหตุทางด้านจิตใจ

มีโอกาสเกิดจากภาวะทางจิตที่มีผลกระทบต่อการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศจากสมอง เช่น มีภาวะความเครียดสูง, อาการซึมเศร้า ก็จะทำให้สมองไม่สามารถกระตุ้นความรู้สึกทางเพศได้อย่างเต็มที่ สาเหตุนี้ส่วนใหญ่จะพบเจอในผู้ชายได้ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวัยกลางคน

พฤติกรรมการใช้ชีวิตและอาหารการกิน

พฤติกรรมการใช้ชีวิตและอาหารการกินก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่าง ที่ทำให้ร่างกายเกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้เร็วขึ้น เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอในแต่ละวัน, ทานอาหารไม่มีประโยชน์ เช่น แอลกอฮอล์ อาหารที่มีไขมันสูง หรือเผลอรับประทาน ยาที่ทําให้เสื่อมสมรรถภาพ เช่น ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมอง ยานอนหลับ ยากล่อมประสาท ยารักษาโรคความดัน ยาแก้ปวดบางชนิด เป็นต้นถ้าคุณรู้ตัวว่ามีความเสี่ยง แนะนำให้ควรเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและอาหารการกินทันที อาจเริ่มจากการเปลี่ยนอาหารการกินให้มีประโยชน์มากขึ้น เน้นรับประทานอาหารจำพวกโปรตีน ไขมันดี เช่น ไข่แดง ปลา หอยนางรม อะโวคาโด ถั่วอัลมอนด์ จะมีผลดีต่อร่างกายและสมรรถภาพทางเพศของคุณที่สุด

อายุเท่าไหร่ถึงเกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ?

อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับ ผู้ชายทุกวัย แต่ส่วนใหญ่จะเริ่มพบว่ามีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป และจากการสำรวจพบว่าผู้ชายอายุประมาณ 60-70 ปี กว่าร้อยละ 73.4% ถือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้มากที่สุด ซึ่งเกิดจากการลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนรองลงมาคือผู้ชายอายุ 50-59 ร้อยละ 46.3% และผู้ชายอายุ 40-49 ร้อยละ 20.4% ส่วนช่วงอายุที่เหลือก็มีโอกาสที่จะมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้เหมือนกัน หากไม่ได้มีการดูแลร่างกายตัวเองที่ดีพอ

การตรวจและการวินิจฉัยโรคสมรรถภาพทางเพศ

หากคุณผู้ชายท่านใดที่เริ่มรู้สึกตัวว่าตอนนี้เรากำลังมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอยู่ สามารถเข้ารับการตรวจและวินิจฉัยอย่างเป็นทางการจากแพทย์ได้ที่โรงพยาบาล โดยแพทย์จะทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียด เช่น ดูความดัน เบาหวาน ไขมันในเส้นเลือด การทำงานของระบบภายในร่างกายต่าง ๆ (ตับ ไต ปอด) เพื่อหาต้นตอของอาการหรือถ้าคุณเจาะจงตรวจกับแพทย์เฉพาะทาง ก็จะมีการตรวจสุขภาพของอสุจิ ลูกอัณฑะ ดูความแข็งแรงของฮอร์โมนในร่างกาย เพื่อวินิจฉัยและรักษาเอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโดยตรงได้เลย

วิธีรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพ มีอะไรบ้าง ?

ในการเริ่มรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชายนั้น ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและสุขภาพร่างกายของคุณเป็นหลัก แต่วิธีการรักษาส่วนมากในปัจจุบัน จะมีอยู่ด้วยกัน 4 วิธีดังนี้

1. การใช้ยาหรืออาหารเสริมผู้ชาย รักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพ

วิธีนี้เป็นวิธีการรักษาที่ง่ายที่สุด เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น เป็นวิธีรักษาที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้กัน โดยการใช้ยาหรืออาหารเสริมเพศชายเพื่อฟื้นฟูร่างกายและสมรรถภาพทางเพศให้กลับมามีสุขภาพดีอีกครั้ง แถมยังปลอดภัย ไม่มีอันตราย และ

เป็นการรักษาอาการจากต้นเหตุ ทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นในระยะยาวแต่เราแนะนำว่า ในการเลือกซื้อยาหรืออาหารเสริม รักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพนั้น ควรเลือกยาและอาหารเสริมที่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากสมุนไพรคุณภาพ

เช่น ถั่งเฉ้าแท้ ถั่งเฉ้าสกัดเข้มข้น จะปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดเช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าสกัดเข้มข้น Code เป็นอาหารเสริมผู้ชาย มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ จากสารสกัดสมุนไพรถั่งเฉ้าสกัดเข้มข้น แก้ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ นกเขาไม่ขัน หลั่งเร็ว เพิ่มความมั่นใจในความเป็นชาย ให้คุณพร้อมออกศึกได้ทั้งคืนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถังเฉ้าสกัดเข้มข้น Code มีด้วยกัน 2 สูตรได้แก่

สูตร X6 เป็นยาบำรุงร่างกายผู้ชาย ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ พร้อมประโยชน์มากมาย รับประทานวันละ 1 เม็ด ก่อนนอน จัดเต็มด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรและสารสกัดที่มีประโยชน์นานาชนิด เช่น

 • ถั่งเฉ้าสกัดเข้มข้น (Cordycep Extract) –  ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต กระตุ้นการทำงานของสมองและระบบประสาท ปรับสมดุลในร่างกาย บำรุงตับ ไตและขจัดสารพิษในร่างกาย เพิ่มปริมาณและคุณภาพของอสุจิและอื่น ๆ
 • แอล-อาร์จินิน (L-Arginine) – ลดความดัน ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ต่อต้านความเสียหายของหลอดเลือดหัวใจและปอดจากการสูบบุหรี่
 • สารสกัดจากโสม (Ginseng Extract) – ช่วยสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มความแข็งแรงให้อสุจิ ฆ่าเชื้อโรคในร่างกาย
 • สารสกัดจากหอยนางรม (Oyster Meat Extract) –  ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูอ่อนกว่าวัย ช่วยชะลอความชรา บำรุงหัวใจและระบบประสาท
 • สารสกัดจากเห็ดหลินจือ (Reishi Extract) – ช่วยลดไขมันในเลือด ป้องกันเส้นเลือดในสมองและหัวใจอุดตัน
 • สารสกัดจากกระชายดำ (Kaempferia Parviflova Extract) – ช่วยชะลอความชรา เพิ่มฮอร์โมนเพศชาย เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
Code-x6 แก้เสื่อมสมรรถภาพ

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาบำรุงร่างกายผู้ชาย Code X-6 ได้แล้วตอนนี้ ราคาเพียงกล่องละ 450 บาท หรือดูโปรโมชั่นประจำเดือน ซื้อ 3 แถม 1 ในราคา 1200 บาท >> คลิกที่นี่

และสูตร X2 ยาเฉพาะกิจ เป็นยาแท็บเล็ต รับประทาน 1 เม็ด เฉพาะตอนก่อนมีกิจกรรมร่วมรัก 30 นาที รับประทานง่าย ทานไปพร้อมกับน้ำ ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง เพิ่มขนาดน้องชาย บอกลาอาการนกเขาไม่ขันระหว่างมีกิจกรรมร่วมรัก แก้ปัญหาหลั่งเร็ว ให้น้องชายผงาดสู้ศึกได้ทั้งคืน เพิ่มความมั่นใจในความเป็นชายประกอบด้วยส่วนผสมและสารสกัดจากธรรมชาติแท้ ๆ   เพิ่มสมรรถภาพเพศชายธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แถมได้ประโยชน์จากสรรพคุณของถั่งเฉ้าเข้มข้นเต็ม ๆ เพิ่มปริมาณและคุณภาพของอสุจิให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

Code-x2 แก้เสื่อมสมรรถภาพ

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาบำรุงร่างกายผู้ชาย Code X-2 ได้แล้วตอนนี้ ในราคาเพียงซองละ 250 บาท พิเศษ โปรโมชั่นประจำเดือน ซื้อ 3 แถม 1 ในราคา 650 บาทเท่านั้น >> คลิกที่นี่

Code ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าสกัดเข้มข้น หาซื้อง่าย เพราะมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาชั้นนำกว่า 1,000 ร้านทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Code ทั้ง X6 และ X2แบบออนไลน์พร้อมจัดส่ง ได้เลยที่ >> www.codeformenthailand.com  เพื่อนแท้ชายไทย มั่นใจในทุก ๆ กิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม: อาหารเสริมผู้ชาย ยี่ห้อไหนดี ประจำปี 2021

2. การใช้กระบอกสุญญากาศ (Vacuum Device)

เป็นการใช้กระบอกสุญญากาศนำมาครอบที่องคชาต หลังจากนั้นแพทย์จะทำการสูบอากาศออกจากท่อ ภายในระยะเวลา 3 นาทีนั้น จะช่วยทำให้เลือดเข้าไปในอวัยวะเพศจนอวัยวะเพศกลับมาแข็งตัวได้ดีอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงถอดกระบอกสุญญากาศออกแล้วใช้ยางรัดเพื่อช่วยให้อวัยวะเพศยังคงแข็งตัวต่อไป

3. การให้ฮอร์โมนทดแทน

วิธีการให้ฮอร์โมนทดแทน จะเหมาะสำหรับผู้ชายที่แพทย์วินิจฉัยแล้วอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของคุณเกิดจาก ภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ ซึ่งการรักษานั้น แพทย์จะทำการฉีดฮอร์โมนเพศชายทดแทน เข้าไปยังร่างกายคุณทันที หรือจะเลือกใช้วิธีการแปะแผ่นเจลฮอร์โมน ไปที่หน้าท้องก็ทำได้เหมือนกัน แต่แนะนำให้ฉีดจะเห็นผลได้เร็วกว่า

4. การรักษาโดยการผ่าตัด

หากรักษาด้วยวิธีที่กล่าวไปทั้งหมดแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ผล หรืออยากแก้ปัญหาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศให้หายขาดถาวร ก็จะเหลือแค่วิธีการรักษาด้วย “การผ่าตัด” ซึ่งจะเป็นการผ่าตัดฝังแกนเทียมเข้าในอวัยวะเพศ วิธีนี้ช่วยให้อวัยวะเพศของคุณกลับมาแข็งตัวได้เป็นอย่างดี หมดปัญหานกเขาไม่ขันระหว่างมีกิจกรรมร่วมรัก แต่มีข้อเสียคือเรื่องค่าใช้จ่าย (อย่างต่ำก็เกือบ 600,000 บาท) และความรู้สึกแข็งตัวที่ไม่เป็นธรรมชาติ

วิธีการแก้ป้องกัน ชะลอการเสื่อมสมรรถภาพ มีอะไรบ้าง ?

สำหรับคุณผู้ชายที่ยังไม่ได้มีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ที่อยากรู้วิธีในการป้องกัน ชะลอการเสื่อมสมรรถภาพเอาไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ คุณสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • ดูแลสุขภาพ – ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตโดยรวม ออกกำลังกายบ่อย ๆ ให้สมองปลอดโปร่ง พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอื่น ๆ
 • ลดน้ำหนัก – สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ ควรรีบลดน้ำหนัก เพราะไขมันในเส้นเลือด คอเรสเตอรอล ซึ่งเรื่องน้ำหนัก ความอ้วน ก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอ จนเกิดเป็นอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ในที่สุด
 • รักษาโรคประจำตัว – ถ้าคุณมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบการทำงานของสมองเช่น ภาวะเครียด โรคซึมเศร้า ต้องหมั่นทานยาและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ให้อาการของโรคประจำตัวดีขึ้น ไม่กินระยะเวลาไปนานมากกว่านี้ จะส่งผลเสียในระยะยาวได้
 • รับประทานอาหารบำรุงสมรรถภาพเพศชาย – ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรืออาหารที่บำรุงสมรรถภาพเพศชาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารจำพวกโปรตีนและวิตามินสูง เช่น ไข่แดง ปลา หอยนางรม อะโวคาโด กะหล่ำปลี หรือเลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศ เช่น ถั่งเฉ้า กระชายดำ โสม เห็ดหลินจือ แปะก๊วย และอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม >> 8 วิธีต้องรู้ เพิ่มสมรรถภาพเพศชายธรรมชาติ

รักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ที่ไหนดี ?

สำหรับคุณผู้ชายท่านใดที่ต้องการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปรักษาที่ไหนดี หาหมออะไร เราแนะนำให้คุณเลือกปรึกษาหรือเข้ารับการรักษา จากแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนจะเหมาะกว่า เพราะมีแพทย์เฉพาะทาง (ระบบทางเดินปัสสาวะ) ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ประจำ รวมถึงขั้นตอนในการรักษาที่รวดเร็วและได้ผลดีกว่า แต่อาจมีข้อเสียเรื่องราคาและค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวอย่างโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ , โรงพยาบาลยันฮี , โรงพยาบาลเปาโล , โรงพยาบาลพญาไท , โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ และโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่คุณสะดวก

เสื่อมสมรรถภาพเพศชาย รักษาหายหรือไม่ ?

อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ สามารถรักษาให้หายได้ หากคุณเข้ารับการรักษาหรือรับประทานยา อาหารเสริม อย่างถูกวิธี ควบคู่ไปกับการดูแลตัวเอง เปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตให้ดีขึ้น ยืนระยะให้ได้นานที่สุด เพราะจริงอยู่ว่าอาหารเสื่อมสมรรถภาพเพศชาย รักษาหายได้ แต่ก็กลับมาเป็นใหม่ได้ง่ายเหมือนกัน ดังนั้นควรดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดทั้งก่อนและหลังการรักษา

เสื่อมสมรรถภาพ ชั่วคราวเป็นอย่างไร ?

อาการเสื่อมสมรรถภาพชั่วคราว คืออาการที่อวัยวะเพศเกิดไม่แข็งตัว แต่จะเกิดเป็นครั้งคราว ไม่ได้เป็นถาวร ซึ่งถือเป็นอาการเริ่มต้นของภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเต็มตัว ถ้าคุณผู้ชายท่านใดเริ่มรู้สึกตัวว่ากำลังมีอาการเสื่อมสมรรถภาพชั่วคราว ให้รีบรับประทานยา อาหารเสริม ที่ดีต่อสุขภาพทันที หรือจะปรึกษาแพทย์ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็ทำได้เช่นกันซึ่งถ้าคุณรู้ตัวก่อน และมีการรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศชายอย่างถูกวิธี ก็จะสามารถหายเป็นปกติได้ง่ายมากขึ้น

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศผู้ชาย กับผู้หญิง ต่างกันอย่างไร ?

คุณรู้หรือไม่ว่าในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นที่จะมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ แต่เพศหญิงก็เกิดการนี้ได้เหมือนกันโดยสำหรับเพศหญิงจะเรียกอาการนี้ว่า ภาวะเสื่อมสมรรถภาพหญิง ซึ่งลักษณะอาการจะมีความแตกต่างกับเพศชายพอสมควร เพราะเพศชายจะสามารถสังเกตุได้ชัดจาก ขนาดและการแข็งตัวของน้องชาย แต่สำหรับเพศหญิงนั้นอาการจะไม่ได้แสดงออกผ่านอวัยวะเพศเหมือนของผู้ชาย แต่จะแสดงออกมาทางจิตใจมากกว่าหรือก็คือ ผู้หญิง ที่มีอาการเสื่อมสมรรถภาพ จะรู้สึกไม่ต้องการการมีเพศสัมพันธ์ ไม่อยากมีกิจกรรมร่วมรัก ไม่มีอารมณ์หรือการตอบสนองใด ๆ กับเรื่องบนเตียง จนถึงขั้นรู้สึกรังเกียจการมีเพศสัมพันธ์ไปในที่สุด ซึ่งอาจเป็นอาการที่สร้างปัญหาให้ชีวิตของคู่รักมาก ๆ เมื่อถึงจุดที่มีอายุเพิ่มขึ้นกันทั้งคู่ อาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหญิง ควรรักษาผ่านการพบแพทย์หรือใช้สมุนไพรบำบัด จะส่งผลดีต่อร่างกายในระยะยาวมากกว่า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า