แจ้งชำระเงิน

สินค้าจะจัดส่งหลังชำระเงิน และส่งหลักฐานการชำระเงินเท่านั้น