ไซส์น้องชาย ขนาดอวัยวะเพศชาย ความยาว เส้นรอบวง วัดอย่างไร? ปกติหรือไม่?

วิธีวัดไซส์ ดูขนาดอวัยวะเพศชาย ว่ามีความยาว เส้นรอบวง ใหญ่ เล็ก ปกติหรือไม่

อวัยวะเพศชาย นอกจากมีหน้าที่ในการใช้สืบพันธุ์ ตามหลักธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ยังมีหน้าที่ในการใช้สร้างความสุขทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ์ กิจกรรมสุดโปรดปรานของคุณผู้ชายบางคน แต่การที่จะมีเพศสัมพันธ์แบบมีความสุข ฟินด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ายนั้น ขนาดอวัยวะเพศชาย ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญของเรื่องนี้ทันที

แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า ขนาดอวัยวะเพศ ของเราตอนนี้ถือว่าใหญ่ เล็ก เอียง งอ กว่าปกติอย่างไร แล้วน้องชายของเรามีขนาดความยาว หรือมีเส้นรอบวงเท่าไร เพื่อจะได้รู้ว่าน้องชายของคุณสามารถสร้างความสุขให้กับคู่นอนได้แค่ไหน

ในบทความนี้เราเลยมาอธิบายเรื่อง  ไซส์น้องชาย ขนาดอวัยวะเพศชาย ความยาว เส้นรอบวง วัดอย่างไร? ปกติหรือไม่? ให้คุณผู้ชายทุกท่านได้นำไปเปรียบเทียบขนาดของอวัยวะเพศตนเอง จะมีอะไรบ้าง ไปติดตามกัน

ขนาดขององคชาต หรืออวัยวะเพศชายปกติมีขนาดเท่าไร ?

เรื่อง ไซส์อวัยวะเพศชาย  หรือ ขนาดของอวัยวเพศชาย เมื่อมีการแข็งตัว จากการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างเพศชายที่อายุมากกว่า 17 ปี จากทุกประเทศทั่วโลก (ชาติละ 50 คน) พบว่า ผลเฉลี่ยความยาวของอวัยวะเพศชายเมื่อแข็งตัวอยู่ที่ 5.16 นิ้ว หรือประมาณ 13.12 เซนติเมตร และมีเส้นรอบวง ไซส์อวัยวะเพศชาย เฉลี่ยที่ 4.59 นิ้ว หรือประมาณ 11.66 เซนติเมตร

แต่ในอีกงานวิจัยหนึ่ง ที่สำรวจจากชายชาวจีนกว่า 5,000 คน ซึ่งถือเป็นกลุ่มเชื้อชาติที่มีความใกล้เคียงกับคนไทย พบว่าเมื่ออวัยวะเพศแข็งตัวจะมีขนาดอยู่ที่ 11.6-14.2 เซนติเมตร และมีเส้นรอบวงเฉลี่ยที่ 9.6-11.4 เซนติเมตรเมื่อแข็งตัว หรือนับเป็นขนาดเฉลี่ยของความยาวและเส้นรอบวง จากกลุ่มชายเอเชียโซนตะวันออก

ขนาดขององคชาต-หรืออวัยวะเพศชายปกติมีขนาดเท่าไร

ขนาดของอวัยวะเพศชายกับความมั่นใจ

เมื่อขนาดของอวัยวะเพศชาย คือปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความสุขให้การมีเพศสัมพันธ์ของคุณ ดังนั้นจึงไม่แปลกที่เรื่อง ขนาด ไซส์ของอวัยวะเพศชาย จะกลายเป็นค่านิยมของการมีเพศสัมพันธ์ที่ดี

เป็นสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ถามหา เลยทำให้มีผู้ชายจำนวนไม่น้อย ที่เริ่มเกิดความไม่มั่นใจในขนาด อวัยวะเพศชายของตัวเอง กลัวว่าจะมีขนาดเล็กไปเมื่อเทียบกับคนอื่น จนสูญเสียความมั่นใจในความเป็นชายหรือการมีเซ็กส์

ซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชายท่านใด ที่ปล่อยให้สมองตัวเองคิดกังวลกับเรื่องนี้นานเข้า ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้ อาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า อาการเครียด หมกมุ่นแต่กับเรื่องขนาดอวัยวะเพศอย่างเดียว ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้คือตัวการที่อาจทำให้คุณร่างกายอ่อนแอ มีภาวะทางจิตหรือทางสมองต่อไปในอนาคตก็เป็นได้

ขนาดของอวัยวะเพศชายกับความมั่นใจ

อวัยวะเพศชายใหญ่ เล็ก วัดอย่างไร ?

อันดับแรกในการ วัดขนาดอวัยวะเพศชาย ควรต้องทำให้น้องชายแข็งตัวก่อน เมื่อแข็งตัวเต็มที่แล้ว ให้ใช้ไม้บรรทัดธรรมดาทาบลงไปเพื่อวัดความยาว โดยวัดจากโคนถึงปลาย จะได้ความยาวเป็นหลักเซนติเมตรออกมา

ส่วนขนาดเฉลี่ยของเส้นรอบวง หรือความกว้างของอวัยวะเพศ ก็ให้วัดตอนที่น้องชายแข็งตัวอยู่เช่นกัน โดยให้วัดจากส่วนที่กว้างที่สุด โดยให้คำนวณเป็นหน่วยมิลลิเมตร ซึ่งเส้นรอบวงนี้ สามารถใช้ระบุได้ว่า อวัยวะเพศของ ใหญ่ เล็ก มากน้อยเพียงใด

โดยถ้าอวัยวะเพศของคุณมีเส้นรอบวง ตั้งแต่ 108 – 124 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ มาตรฐานชายไทย ภูมิใจได้ แต่ถ้าน้อยกว่า 108 ก็เป็นผู้ชายที่ขนาดอวัยวะเพศเล็กกว่าเกณฑ์ หรือถ้ามากกว่า 124 ก็ยินดีด้วยครับ เพราะคุณคือผู้ชายที่มีขนาดอวัยวะเพศอยู่ในเกณฑ์ ‘ใหญ่’ นั่นเอง

อายุมีกับขนาดอวัยวะเพศชาย

ต้องอธิบายก่อนว่า ขนาดอวัยวะเพศตามอายุ จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อร่างกายเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ตั้งแต่ช่วงอายุ 9-14 ปี และจะเริ่มเปลี่ยนแปลงขนาดไปเรื่อย ๆ ทุกปี ซึ่งขนาดของอวัยวะเพศชาย จะเริ่มหยุดการเปลี่ยนแปลงของขนาดและเส้นรอบวง ตอนอายุเริ่มเข้า 18 ปี (หรือบางรายอาจหยุดการเปลี่ยนแปลงตอนอายุ 20)

และถ้าหากแบ่ง ขนาดอวัยวะเพศตามอายุ จะพบว่าในช่วงอายุ 9-18 ปี จะเป็นช่วงที่อวัยวะเพศมีการเปลี่ยนแปลงของขนาดที่ใหญ่ขึ้น ดังนี้

 • อายุ 10 – 11: 1.6 นิ้ว (4 เซนติเมตร)
 • อายุ 12 – 13 : 2.0 นิ้ว (5 เซนติเมตร)
 • อายุ 14 – 15 : 2.4 นิ้ว (6 เซนติเมตร) จนถึง 3.1 นิ้ว (8 เซนติเมตร)
 • อายุ 16 – 17 : 3.9 นิ้ว (10 เซนติเมตร)
 • อายุ 18: 4.3 นิ้ว (11 เซนติเมตร) จนถึง 6.7 นิ้ว (17 เซนติเมตร)

เมื่อไม่พอใจในขนาดน้องชาย เพิ่มขนาดได้หรือไม่

หากคุณผู้ชายท่านใด ที่ก้มลงไปมองน้องชาย แล้วเกิดความรู้สึก ไม่พอใจในขนาดน้องชาย อยากเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ให้ใหญ่ขึ้น ยาวขึ้น แต่ร่างกายเลยวัยเจริญพันธ์ุมานานแล้ว ยังสามารถทำได้ไหม ?

ตอบได้เลย “ทำได้” ด้วยปัจจุบันมีเทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทย์มากมาย ที่สามารถช่วยให้คุณเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทาน อาหารเสริม ฮอร์โมนเสริมเพศชาย ฟื้นฟูจากต้นเหตุ บำรุงร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือถ้าใครต้องการเห็นผลไว ใช้งานด่วน ก็สามารถพึ่งพาแพทย์เฉพาะทาง เข้ารับการรักษา เพื่อผ่าตัดหรือทำศัลยกรรมไปเลยก็ทำได้เช่นกัน (แต่จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะ)

วิธีเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย มีวิธีใดบ้าง?

วิธีเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย อย่างที่ได้เกริ่นไปในต้อนต้นว่าสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งในแต่ละวิธีนั้นก็มีรายละเอียด ข้อดี-ข้อเสีย ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

 • รับประทานอาหารเสริมผู้ชาย

การรับประทาน อาหารเสริมผู้ชาย เป็นวิธีเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ธรรมชาติ ที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักเลือกใช้ เพราะปลอดภัยต่อร่างกาย เป็นการรักษาอาการจากต้นเหตุ ฟื้นฟูร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้นในระยะยาว และยังเป็นการช่วยบำรุงร่างกายในส่วนอื่น ให้กลับมาแข็งแรงได้เป็นอย่างดี

แต่ทั้งนี้ในการเลือกรับประทานอาหารเสริมผู้ชาย เพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ควรเลือกอาหารเสริมผู้ชายที่มีส่วนผสมหรือสารสกัดจากสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงสมรรถภาพทางเพศ เช่น ถั่งเช่า กระชายดำ โสม และอื่น ๆ จะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด

ที่สำคัญคือต้องเรื่องการรับรองความปลอดภัย เช่นมีเครื่องหมาย อ.ย. กำกับไหม หรือได้วางขายในร้านขายยาชั้นนำหรือเปล่า แนะนำว่าในการเลือกซื้อ อาหารเสริมผู้ชาย นั้นถ้ามีวางจำหน่ายแค่ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวต้องศึกษาก่อนดี ๆ เพราะอาจมีความเสี่ยงในการเป็นอาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานก็เป็นได้

อยากรู้เรื่องอาหารเสริมผู้ชาย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >>> 10 อาหารเสริมผู้ชายยี่ห้อไหนดี 2021 เสริมสรรถภาพเพศ บำรุงกำลัง คึก ฟินทั้งคืน

 • นวดอวัยวะเพศชายเพื่อเพิ่มขนาด

การนวดอวัยวะเพศชายเพื่อเพิ่มขนาด ถือเป็นวิธีเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายวิธีธรรมชาติ ที่คุณผู้ชายสามารถเริ่มต้นทำเองได้ และไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยวิธีนี้เป็นการนวดกดจุดบริเวณอวัยวะเพศชาย และลูกอัณฑะ เพื่อกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด ให้เลือดสามารถไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณอวัยวะเพศ ได้สะดวกมากขึ้น

โดย วิธีนวดอวัยวะเพศชาย สำหรับผู้เริ่มต้นนั้นจะฝึกจากท่าง่าย ๆ มี 3 ขั้นตอนดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 – ใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ ทำเป็นวง (เหมือนสัญลักษณ์ OK) แล้วรูดขึ้นลง แบบเบา ๆ บริเวณส่วนหัวอวัยวะเพศ ถึงกลางอวัยวะเพศ รูดไปเรื่อย ๆ เป็นเวลา 3 นาที
 • ขั้นตอนที่ 2 – ใช้ฝ่ามือซ้าย รองอวัยวะเพศของคุณไว้ แล้วเอามือขวาประกบ ให้อวัยวะเพศของคุณอยู่ตรงกลาง แล้วค่อย ๆ คลึง วนไปมา (ใช้ความรู้สึกเหมือนนวดแป้ง) เพื่อให้กล้ามเนื้อและเส้นเลือดบริเวณอวัยวะเพศเกิดการเคลื่อนไหว
 • ขั้นตอนที่ 3 – ใช้นิ้วโป้ง ประทับไปที่อวัยวะเพศตรงกลาง และเริ่มกดเบา ๆ และคลึงบริเวณอวัยวะเพศ โดยใช้น้ำหนักเบามือ ให้อวัยวะรู้สึกผ่อนคลาย ไม่ใช่รู้สึกเจ็บหรือปวด ทำเป็นระยะเวลา 1-2 นาที
นวดอวัยวะเพศชายเพื่อเพิ่มขนาด
 • ผ่าตัดเพื่อเพิ่มขนาด

การผ่าตัดเพิ่ม ขนาดอวัยวะเพศชาย คือวิธีการเพิ่มขนาดให้อวัยวะเพศชาย โดยใช้การผ่าตัดเสริมแท่งแกนเทียม เข้าไปในอวัยวะเพศ ช่วยให้อวัยวะเพศของคุณกลับมาแข็งตัว ใหญ่ ยาวขั้นได้อย่างทันตาเห็น แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นวิธีการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย สำหรับคนที่มีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอาการหนัก

และยังมีข้อเสียเรื่องของค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดที่อาจสูงถึง 7 หลัก รวมค่าผ่าตัด, ค่าเครื่องมือแพทย์, ค่าห้องในการพักฟื้น, ค่ายา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจตามมาได้อีก รวมถึงเวลาในการพักฟื้นที่ต้องใช้เวลาพักใหญ่เพราะเป็นการผ่าตัดบริเวณอวัยวะเพศที่เป็นจุดบอบบาง

ผ่าตัดเพื่อเพิ่มขนาด
 • ฉีดเพิ่มขนาด

เป็นวิธีการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ที่ต้องพึ่งพาแพทย์เฉพาะทางในการรักษา โดยจะเป็นการฉีดไขมัน ที่ไปดูดมาจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นำมาฉีดเข้าไปยังอวัยวะเพศ จนทำให้อวัยวะเพศขยายขนาด หรือจะเลือกใช้วิธีการ ฉีดเนื้อเยื่อ หรือฉีดยาเข้าไปในอวัยวะเพศชายแทนก็ฉีดไขมันก็มี ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปเป็นกรณี ๆ ไป (ขึ้นอยู่กับแพทย์ที่รักษาจะเป็นผู้วิเคราะห์) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องการเข้ารับการผ่าตัด

หากคุณผู้ชายท่านใดเลือกวิธีรักษาแบบนี้ ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย ควรเข้ารับการฉีดเพิ่มขนาดจากโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะปลอดภัยกับร่างกายและอวัยวะเพศของคุณมากที่สุด

 • ออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก

การออกกำลังกายเป็น วิธีเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ที่ทำให้คุณได้สุขภาพที่ดีเป็นของแถม โดยเราแนะนำให้คุณเน้นการออกกำลังกายเป็น Cardio เพราะเป็นการลดน้ำหนัก ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้น ลดปริมาณไขมันที่ไปเกาะสะสมตามหลอดเลือด ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้อวัยวะเพศยาว ใหญ่ขึ้น เพราะเลือดจะถูกส่งไปเลี้ยงอวัยวะเพศได้สะดวก

ทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มเรื่องความมั่นใจ เพราะการที่น้ำหนักลดลง ร่างกายก็จะดูเฟิร์มขึ้น หน้าท้องแบนราบขึ้น เวลาที่คู่นอนของคุณมองมา ก็จะช่วยให้อวัยวะเพศของคุณดูมีขนาดใหญ่ขึ้นได้เช่นกัน (ความจริงอาจขนาดเท่าเดิม แต่ไม่มีพุงใหญ่ ๆ มาคอยบังแล้ว)

ออกกำลังกาย-ลดน้ำหนัก

ระวัง!! การเพิ่มขนาดองคชาตผิดวิธี

แม้การเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย จะเป็นอะไรที่คุณสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย แต่อย่างไรก็ตาม คุณควรศึกษาและระมัดระวังการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายแบบผิดวิธี ได้แก้

 • ใช้ ยา และ อาหารเสริม ที่ไม่ได้มาตรฐาน

ควรเลือก อาหารเสริมผู้ชาย ยาเพิ่มสมรรถภาพเพศชาย หรืออาหารเสริมฮอร์โมนเพศชาย ที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมาย อ.ย. รับรองความปลอดภัย แนะนำว่าควรดูที่ส่วนผสมของตัวยา ให้เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพร ที่มีสรรพคุณเพิ่มขนาดอวัยวะเพศเป็นหลัก เช่น ถั่งเช่า โสม กระชายดำ ฯลฯ จะปลอดภัยต่อร่างกาย และได้ประโยชน์มากที่สุด

หรือถ้าเป็นไปได้ ควรเลือกซื้อ อาหารเสริมผู้ชาย ที่วางจำหน่ายในร้านขายยาชั้นนำ ก็เป็นอีกวิธีที่ปลอดภัยต่อการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายของคุณได้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม >>> 8 วิธีต้องรู้ เพิ่มสมรรถภาพเพศชายธรรมชาติ 

 • คลินิกเถื่อน

ในการเข้ารับการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดเพิ่มขนาด หรือการฉีดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ ควรเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลชั้นนำ จะปลอดภัยต่อร่างกายคุณมากทีุ่สด แม้อาจมีราคาค่ารักษาที่แพง แต่ก็แลกมาด้วยความสบายใจในการเข้ารับการรักษา

และควรหลีกเลี่ยงการเข้ารับการรักษาในคลินิกเถื่อน ที่แอบเปิดแบบผิดกฏหมาย แม้จะมีราคาถูกจริง แต่เครื่องมือที่ใช้ในการรักษา อาจเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีความสะอาด หรืออาจไม่มีระบบการดูแลผู้ป่วยหลังการรักษาที่เทียบเท่าโรงพยาบาล ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย และอวัยวะเพศของคุณในอนาคต

 • ยาฉีด ยานวดที่ไม่ปลอดภัย

ยาเหล่านั้นอาจมีส่วนผสมของสารเคมีบางอย่างที่อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณ ที่นอกจากคุณจะเจ็บตัวฟรีแล้ว ยังมีความเสี่ยงที่จะมีอาการไม่ถึงประสงค์กับอวัยวะเพศชายด้วย  เช่น บวมแดง เป็นหนอง เน่า และเลวร้ายที่สุดอาจต้องตัดทิ้ง (เหมือนที่เห็นตามข่าว)

ดังนั้นควรเลือกใช้ยาฉีด ยานวด ที่วางจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเภสัชกร แนะนำเป็นอันดับแรก และหลีกเลี่ยงการซื้อยาเหล่านั้น มาใช้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อน

สรุปทั้งหมด

หากคุณกำลังมองหา วิธีเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย แบบธรรมชาติ ปลอดภัย แถมได้ฟื้นฟูร่างกายในระยะยาว ให้คุณกลับมาเป็น ผู้ชายจู๋ใหญ่ ที่คู่รักของคุณต้องขอเบิ้ล เราขอแนะนำ Code อาหารเสริมผู้ชาย จากถั่งเช่าสกัดเข้มข้น มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มขนาดจู๋ เพิ่มความมั่นใจในความเป็นชายกลับมาอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากถังเฉ้าสกัดเข้มข้น Code มีด้วยกัน 2 สูตรได้แก่ สูตร X6 เป็นยาบำรุงร่างกายผู้ชาย ฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศ พร้อมประโยชน์มากมาย รับประทานวันละ 1 เม็ด ก่อนนอน จัดเต็มด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรและสารสกัดที่มีประโยชน์นานาชนิด เช่น

 • ถั่งเฉ้าสกัดเข้มข้น (Cordycep Extract) –  ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต กระตุ้นการทำงานของสมองและระบบประสาท ปรับสมดุลในร่างกาย บำรุงตับ ไตและขจัดสารพิษในร่างกาย เพิ่มปริมาณและคุณภาพของอสุจิและอื่น ๆ
 • แอล-อาร์จินิน (L-Arginine) – ลดความดัน ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ต่อต้านความเสียหายของหลอดเลือดหัวใจและปอดจากการสูบบุหรี่
 • สารสกัดจากโสม (Ginseng Extract) – ช่วยสร้างสารต่อต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มความแข็งแรงให้อสุจิ ฆ่าเชื้อโรคในร่างกาย
 • สารสกัดจากหอยนางรม (Oyster Meat Extract) –  ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูอ่อนกว่าวัย ช่วยชะลอความชรา บำรุงหัวใจและระบบประสาท
 • สารสกัดจากเห็ดหลินจือ (Reishi Extract) – ช่วยลดไขมันในเลือด ป้องกันเส้นเลือดในสมองและหัวใจอุดตัน
 • สารสกัดจากกระชายดำ (Kaempferia Parviflova Extract) – ช่วยชะลอความชรา เพิ่มฮอร์โมนเพศชาย เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
Code-x6-เพิ่มขนาดน้องชาย

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาบำรุงร่างกายผู้ชาย Code X-6 ได้แล้วตอนนี้ ราคาเพียงกล่องละ 450 บาท หรือดูโปรโมชั่นประจำเดือน ซื้อ 3 แถม 1 ในราคา 1200 บาท >> คลิกที่นี่

และสูตร X2 ยาเพิ่มสมรรถภาพเพศชายเฉพาะกิจ เป็นยาแท็บเล็ต รับประทาน 1 เม็ด เฉพาะตอนก่อนมีกิจกรรมร่วมรัก 30 นาที รับประทานง่าย ทานไปพร้อมกับน้ำ ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง เพิ่มขนาดของน้องชาย บอกลาอาการนกเขาไม่ขันระหว่างมีกิจกรรมร่วมรัก แก้ปัญหาหลั่งเร็ว คืนความมั่นใจในความเป็นชายให้กลับมา คึก อึด ทน ฟิต อีกครั้ง ช่วยเพิ่มสมรรถภาพเพศชายธรรมชาติ แบบไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายจากส่วนผสมของถั่งเฉ้าเข้มข้น ถั่งเฉ้าทิเบต

Code-x2-เพิ่มขนาดน้องชาย

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาบำรุงร่างกายผู้ชาย Code X-2 ได้แล้วตอนนี้ ในราคาเพียงซองละ 250 บาท พิเศษ โปรโมชั่นประจำเดือน ซื้อ 3 แถม 1 ในราคา 650 บาทเท่านั้น >> คลิกที่นี่

Code ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าสกัดเข้มข้น หาซื้อง่าย มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาชั้นนำกว่า 1,000 ร้านทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Code ทั้ง X6 และ X2แบบออนไลน์พร้อมจัดส่ง ได้เลยที่ >> www.codeformenthailand.com (สินค้ามีอ.ย.รับประกันทุกตัว)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า